Vi skapar mer jobbglädje, vilja till samspel och känsla av tillit genom att utveckla medarbetare och ledare

Läs mer

pink
vallmo

Vår filosofi

På Spira fusion är vårt jobb att synliggöra människor
och lyfta fram den kraft och inneboende potential som
finns där människor kommunicerar och samarbetar. När
vi i samtal får tänka tillsammans utvecklas såväl passion som verksamhet.

Spira fusion bildades med missionen att arbeta för mer passion, dialog och samskapande i organisationer och verksamheter. Vi tror på kraften i samtalen och att växa och utvecklas till-
sammans. Vi tror på att våga tänka och göra annorlunda
och vi genomför alla våra uppdrag med en twist som
ofta överraskar. Med vår totala närvaro och vårt
bemötande lyckas vi beröra människor och skapa
den positiva energi som är förutsättningen
för utveckling och förändring.

Vår filosofi

På Spira fusion är vårt jobb att synliggöra människor och lyfta fram den kraft och inneboende potential som finns där människor kommunicerar och samarbetar. När vi i samtal får tänka tillsammans utvecklas såväl passion som verksamhet.

Spira fusion bildades med missionen att arbeta för mer passion, dialog och samskapande i organisationer och verksamheter. Vi tror på kraften i samtalen och att växa och utvecklas tillsammans. Vi tror på att våga tänka och göra annorlunda och vi genomför alla våra uppdrag med en tvist som ofta överraskar. Med vår totala närvaro och vårt bemötande lyckas vi beröra människor och skapa den positiva energi som är förutsättningen för utveckling och förändring.

"Människor är till för varandras skull"

- Marcus Aurelius Antonius

Aktuellt

bild

Oklart - en podd om framtiden

Samtal med vanligt folk som handlar om vad de tror kommer att hända i framtiden med människors olika roller i organisationer och samhälle med fokus på ledarskap och medarbetarskap. Hur ser framtiden och framtidens landskap ut och hur påverkar det oss?


Lyssna här

bild

Frukostseminarier

Vi har två olika seminarier; ledarskapsfrukost och kommunikationsverkstad. Den första fokuserar på Utvecklande ledarskap och ledarskapsutveckling och den andra på hur relationerna kan förbättras i grupper. De är kostnadsfria och du får en enklare frukost.


Läs mer

bild

Inspirationscafé

Inspirationcaféet uppmärksammar vikten av dialog. Vi skapar möten, samtal och energi tillsammans i ett glädjefyllt café där vi samtalar kring kommunikation, relationer och samarbete. Ta med tankar, idéer, nyfikenhet - upplev samtalets kraft och energi!


Läs mer

bild

Utvecklande ledarskap

Syftet med utbildningen Utvecklande ledarskap (UL) är att utforska och förädla det personliga ledarskapet för att därigenom utveckla de beteenden som skapar motiverade och kreativa medarbetare som tar ansvar för verksamheten.


Läs mer

© Spira fusion | skapad av Zeform